With a heart for healthcare

Våra sängar för barn och nyfödda

Jämförelse sänggrindar

Oostwouds sängar är inte bara av högsta europeiska klass och kvalitet, de har en helt unik och patenterad lösning för sidogrindarna. Vid sänkning av grindarna glider de undan under sängen. Detta gör det möjligt för anhöriga och personal att sitta alldeles intill sängen och på ett naturligt sätt ge barnet närhet och trygghet trots den utsatta situationen.

JUST NU!
Demo-ex i lager till bra pris, en mekanisk, en elektrisk och en juniorsäng.

Sjöbloms är den svenska återförsäljaren för Oostwouds högklassiga barn- och spädbarnssängar, bland de bästa i Europa.

KORTFATTAD INFORMATION

Barnsäng mekaniskMekanisk spjälsäng, mycket stabil, flexibel och ergonomisk.

* mekaniskt höj- och sänkbar 76-96 cm
* madrassbas med längd 120 cm (finns även 150 cm lång).
* har (som på bilden) en kortsida i plexiglas och en med spjälor (finns även i version med 2 spjälsidor eller 2 plexiglassidor).
* inkl centrallåsta 150 mm hjul varav ett är antistatiskt
* inkl sidogrindar som i nedfällt läge hamnar nedanför madrassbasen
* tre positioner för grindarna: hög, medium och låg
* snabb 360º tillträde till patienten
* fritt tillträde till gasflaska (t ex syre) vid huvud- och fotända
* slangar behöver ej tas bort även om kortsidorna behöver tas bort i akuta situationer

För detaljerad info, se Mekanisk Barnsäng.


Barnsäng elektriskElektrisk spjälsäng, mycket stabil, flexibel och ergonomisk.

* elektriskt höj- och sänkbar 76-96 cm
* har madrassbas med längd 120 cm (finns även 150 cm lång).
* möjlighet till tvådelad madrassbas med elektriskt chockläge/antichockläge
* har (som på bilden) en kortsida i plexiglas och en med spjälor (finns även i version med 2 spjälsidor eller 2 plexiglassidor).
* med centrallåsta 150 mm hjul varav ett är antistatiskt
* med sidogrindar som i nedfällt läge hamnar nedanför madrassbasen
* tre positioner för grindarna: hög, medium och låg
* snabb 360º tillträde till patienten
* fritt tillträde till gasflaska (t ex syre) vid huvud- och fotända
* slangar behöver ej tas bort även om kortsidorna behöver tas bort i akuta situationer

För detaljerad info, se Elektrisk Barnsäng.


Spjälsäng ZERO, fast höjdSpjälsäng med fast höjd, mycket stabil

* Separat låsbara 125 mm hjul
* Madrassbasen är utrustad med gaskolvsreglerat chockläge (12º), basen tiltbar på en kortsida.
* 3 positioner för grindarna: hög, medium och låg
* Huvud- och fotändor med spjälor

För detaljerad info, se Spjälsäng ZERO.


Babysäng 3165Spjälsäng med fast höjd, mycket stabil

* finns i längderna 70 eller 90 cm.
* liggytan kan vinklas 12º.
* finns med mekanisk eller elektrisk höjdreglering eller med fast höjd
* sängens båda sidor har sidogrindar som kan ställas i fyra olika höjder
* kortsidorna är utrustade med spjälor på båda kortsidor (finns även i version med plexiglas på ena sidan och spjälor på andra).

För detaljerad info, se Babysäng 3165.


Babyvagga 3181Barnvagga inklusive lackerat stålchassi. Chassit är höj- och sänkbart 94-117 cm exklusive innervagga. Höjd på liggyta ca 76-99 cm exklusive madrass.

* inklusive fyra 75 mm hjul, varav två bromsade. Tiltbar ca 6°/15°.
* maximalt överhäng över säng: 65 cm.
* botten på innervaggan har 10 ventilationshål
* dess ytterkanter gör den enkel att lyfta och bära.

För detaljerad info, se Babyvagga 3181.


JuniorsängJuniorsäng med integrerad förlängning av bensektionens övre och nedre del.

* 4-delad liggyta med integrerad förlängning (upp till 20cm)
* elektrisk reglering av höjd, ryggstöd, bensektion och chockläge/antichockläge
* centrallåsning av hjulen, ett med riktningsspärr
* integrerade sidogrindar som regleras med en hand

För detaljerad info, se Juniorsäng.