Infektion-Isolering

Villard, en fransk tillverkare av kvalitetsvagnar som vi representerar, har i sin koncern även företaget PH2 International, som fokuserar på vagnar för infektion, isolering etc.

Under den pandemi som pågår när detta skrivs har deras Isoleringsvagn UMP sålt i stora mängder i Europa.

Se även deras mobila satelitvagnar för provtagning, SPI och behandling, SMS.

Isoleringsvagn med 4 draglådor

1007.22D01
Vagn med draglådor för förvaring av skyddsmaterial
4 st 60x40 cm lådor.
Höjd 73 cm

Mobil provtagningsvagn SPI C från PH2I

SPI C
Satelitvagn för provtagning och injektioner

Dispenser vägg handskar

SUP 3 BTE GANTS MUR
För tre kartonger.
Väggmontage.

Dispenser skena handskar

SUP 3 BTE GANTS RAIL
För tre kartonger.
Hängs på IVA-skena.

Dispenser vägg ansiktsmasker

SUP 3 BTE MASQ MUR
För tre kartonger.
Väggmontage.

Dispenser skena ansiktsmasker

SUP 3 BTE MASQ RAIL
För tre kartonger
Hängs på IVA-skena.

Fäste mellan Eolis och SPI C

SYST ACCRO SPI
Gör att man kan styra både en Eolisvagn och en SPI C Provtagningsvagn simultant.

Distributionsenhet för skyddsutrustning

UDEPI MOB M1
Mobil, för golv
Villard

Distributionsenhet för skyddsutrustning

UDEPI MUR M1
För vägg
Villard

Distributionsenhet för skyddsutrustning

UDEPI PORT M1
För dörr