Infektion-Isolering

Villard, en fransk tillverkare av kvalitetsvagnar som vi representerar, har i sin koncern även företaget PH2 International, som fokuserar på vagnar för infektion, isolering etc.

Under den pandemi som pågår när detta skrivs har deras Isoleringsvagn UMP sålt i stora mängder i Europa.

Se även deras mobila satelitvagnar för provtagning, SPI och behandling, SMS.

Isoleringsvagn med 4 draglådor

1007.22D01
Vagn med draglådor för förvaring av skyddsmaterial
4 st 60x40 cm lådor.
Höjd 73 cm

Mobil behandlingsvagn SMS, från PH2I

SMS C
Satelitvagn för infektionsbekämpning

Mobil provtagningsvagn SPI, från PH2I

SPI C
Satelitvagn för provtagning och injektioner

Isoleringsvagn UMP från PH2I

UMPCOLC
Kompakt Isoleringsvagn för isolering/infektionsbekämpning
1