With a heart for healthcare

PULSE VTLSjöbloms leverantör av armaturer, Waldmann/Derungs, har några olika system utrustad med PULSE VTL, deras term för biodynamiskt ljus. Utförlig info om PULSE VTL HÄR.

En sammanfattning (källa Waldmann.com):
Människokroppens ”inre klocka” bestämmer sömnperioder och vakna perioder, men även hjärtfrekvensen, blodtrycket och humöret. Det är en rytm av biologiska processer som till stor del styrs och stöds av ljuset. Här spelar hormonerna kortisol och melatonin en viktig roll.

Armaturer med PULSE VTL (Visual Timing Light) ger uppmuntrande ljus på jobbet – hela dagen, genom att transportera det naturliga dagsljusets dynamik in i byggnaden och förstärka ljuskvalitetens känslomässiga och ergonomiska aspekter. Det biodynamiska ljuset kan bidra till att medarbetarna trivs bättre på lång sikt, inte minst i lokaler med liten mängd dagsljus och under vintermånaderna.


Biodynamiskt ljus morgon, middag och kväll

Det innovativa ljusregleringssystemet har utvecklats tillsammans med Herbert Plischke, professor för ljus och hälsa vid fakulteten för applicerad naturvetenskap och mekatronik på Münchens högskola. En biologiskt styrd lampa med PULSE VTL förändrar ljusstyrkan och ljusets färgton efter det naturliga dagsljuset.

MODELLER MED PULSE VTL