Våra sängar

När man behöver vård är man beroende av andra människor. I en sådan situation är det avgörande att man känner sig respekterad och bemött med värdighet.

I över 100 år har Völker engagerat sig i just detta.

Det är med stor glädje som Sjöbloms nu får representera Völker i Sverige

Som ett första steg erbjuder vi deras sängar för vårdhem och hemsjukvård samt viss inredning. Sjukhussängar kommer att följa.

Vårdsäng 3080

3080
Från tyska sängtillverkaren Völker

Vårdsäng 5384

5384
Från tyska sängtillverkaren Völker
1