Bårvagn utan avlopp

070-7000
Rostfri liggplatta med 25 mm mittförsänkning.
Utan avlopp.

Bårställning för avlidna

44940

Bår 44970, för avlidna

44970
1