With a heart for healthcare

Patient- och akutvagn 2-delad, hydraulisk

Patient- och akutvagn 2-delad, hydraulisk, styrhandtag

Bårtransportunderrede för Kuvös/Allfabår

030-2040

Bårtransportunderrede för Kuvös/Allfabår

030-2040-2

Sparkcykel Ergobjörn modell 65-1

070-H100

Sparkcykel Ergobjörn modell 65-2

070-H200

Sparkcykel Ergobjörn modell 10

070-H300

Flaksparkcykel Ergobjörn modell 86

070-H400

Flaksparkcykel Ergobjörn modell 87

070-H500

Trampcykel Ergobjörn modell 20

070-H600