Mobil arbetsstation 1 block

1007.11W01
Helsvetsad, pulverlackerad, med 5 lådor
Antibakteriellt behandad toppskiva

Mobil arbetsstation 2 block

1007.12W01
Helsvetsad, pulverlackerad, med 10 lådor
Antibakteriellt behandad toppskiva

Mobil arbetsstation 3 block

1007.13W01
Helsvetsad, pulverlackerad, med 15 lådor
Antibakteriellt behandad toppskiva

Mobil arbetsstation enkel

1007.16T01
Enkel arbetsstation, draglåda
Antibakteriellt behandad toppskiva

Mobil arbetsstation dubbel

1007.17T01
Dubbel arbetsstation, draglådor, sorteringslådor
Antibakteriellt behandad toppskiva

Mobil Plockstation

1007.40OP3
För utrustning av läkemedelsvagnar.
Lämplig på apotek.
Antibakteriellt behandad toppskiva
1