Certifikat

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB är nu ISO-certifierade enligt 9001 och 14001.