Miljö och kvalitet

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE


KVALITÉN PÅ VÅR PRODUKTER
Varje medarbetare ska säkerställa att alla produkter genomförs till förväntad kvalité för våra kunder. Ambitionen ska vara att vi skapar mervärden för kunden.

LEDNINGSSYSTEM – ETT AKTIVT VERKTYG
Sjöbloms uppfyller kravstandarden för ledningssystem överensstämmande med SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden i centrum. Företagets affärsidé, policy och mål ska vara vägledande i vår strävan att ständigt utvecklas.

CE-MÄRKNING
Våra produkter är CE-certifierade under MDR där så krävs. Försäkran om överensstämmelse (DoC) för respektive produkt finns på varje aktuell produktsida. Våra egentillverkade produkters DoC finns också samlade nedan per produktgrupp:

* Vårdstolar
* Vårdbritsar elektriska
* Vårdbritsar hydrauliska
* Vårdbritsar 3-delade elektriska
* Vårdbritsar 3-delade hydrauliska
* Gynstolar
* Droppställ
* Transportvagnar
* Transportvagnar flyg
* Provtagningsstol manuell
* Behandlingsbänkar bärbara
* Behandlingsbänkar stationära elektriska
* Behandlingsbänkar stationära hydrauliska

DIALOG
Vi ska genom en ständig dialog internt ställa kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Genom dialog med våra kunder utvecklar vi våra produkter för att motsvara efterfrågan. Genom den interna dialogen mellan medarbetare utvecklar vi vårt sätt att arbeta och siktar mot ständig förbättring av våra produkter.

VI SER LAGARNA SOM MINIMI-NIVÅN
Vi ska fortlöpande förbättra oss och vårt ledningssystem och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

YTBEHANDLING
Ytbehandlingsanläggningen är utformad för att ge bästa resultat på slutprodukten. I processen används 3-värt krom och avfettnings-baden utgörs av biologisk avfettning. Reningsanläggningen är väl fungerande. Personalen har mångårig erfarenhet och har erforderlig utbildning.