With a heart for healthcare

Miljö och kvalitet

CERTIFIERING & KVALITETSARBETE
- Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB uppfyller kravstandarden för ledningssystem överensstämmande med SS-EN ISO9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

- Alla våra produkter är CE-märkta där så krävs.

- Miljökrav ställs på underleverantörer via ISO. Val av leverantörer har gjorts så att vi kan samordna transporter för att få färre leveranser av råmaterial.

YTBEHANDLING
- Sjöbloms har installerat en helt ny ytbehandlingsanläggning med tillhörande laboratorium. Därmed har kromprocessen med 6-värt krom ersatts av 3-värt krom, vilket är mycket mer miljövänligt.

- Alkaliska avfettningar är utbytta mot biologiska.

- Arbetet i vår ytbehandling och produktion styrs av ett kontrollprogram, som är granskat och godkänt av tillsynsmyndighet.

- Den personal som är ansvarig för ytbehandlingen har fått utbildning i provtagning och information från vår leverantör om hantering av kemikalier.

PRODUCENTANSVAR FÖRBRUKADE PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR
- Sjöbloms är anslutet till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (fd Reparegistret) som är näringslivets register för återvinning av förpackningar.

- De elmotorer som finns på våra produkter kommer från Linak. För returer av dessa används Linaks eget retursystem.

ÖVRIGT
- Anslutning har gjorts till fjärrvärmenätet, för en miljövänligare uppvärmning.

- "Miljö" finns som en punkt, som diskuteras på våra teammöten en gång per vecka, där hela personalen finns med.

- En miljörapport lämnas årligen in till myndighet för granskning.

- Produkterna för våra två företag, Tarsus och Sjöbloms, består till största delen av aluminium och låglegerat stål som ytbehandlats och är återvinningsbart.