Tvätt

Sjöbloms har diverse produkter för hantering av tvätt under hela processen från sjukrummet i tvättsäckhållare via Tvätteriet och tillbaka. Villard, en fransk tillverkare av kvalitetsprodukter som vi representerar, har ett brett sortiment för ändamålet.

Här hittar du transportvagnar för smutstvätt till Tvätteri där höj- och sänkbara bord hjälper till vid hantering av såväl smutsig som tung, ren tvätt.

Det finns också hyllsystem för förvaring av ren tvätt innan särskilda vagnar transporterar steril och ren tvätt tillbaka till avdelningen, där ren tvätt körs ut till respektive rum på olika bäddvagnar.

Smutstvätt på inrättning

För sortering av smutstvätt på vårdinrättning

Transport av smutstvätt

För transport av smutstvätt från avdelning till Tvätteri

Sortering av tvätt

För sortering av såväl smutstvätt som ren tvätt på Tvätteri

Transport av ren tvätt

För transport av ren tvätt från Tvätteri till vårdinrättning

Ren tvätt på inrättning

För förvaring av ren tvätt på vårdinrättning