Tvätt

Sjöbloms har diverse produkter för hantering av tvätt under hela processen från sjukrummet i tvättsäckhållare via Tvätteriet och tillbaka. Villard, en fransk tillverkare av kvalitetsprodukter som vi representerar, har ett brett sortiment för ändamålet.

Här hittar du transportvagnar för smutstvätt till Tvätteri där höj- och sänkbara bord hjälper till vid hantering av såväl smutsig som tung, ren tvätt.

Det finns också hyllsystem för förvaring av ren tvätt innan särskilda vagnar transporterar steril och ren tvätt tillbaka till avdelningen,
där ren tvätt körs ut till respektive rum på olika bäddvagnar.

Insamling av smutstvätt

För inhämtning av smutstvätt i vårdrum

Transport av smutstvätt

För transport av smutstvätt från avdelning till Tvätteri

Sortering av smutstvätt

För sortering av tvätt på Tvätteri

Sortering av ren tvätt

För sortering av ren tvätt på vårdinrättning

Transport av ren tvätt

För transport av ren tvätt från Tvätteri till vårdinrättning

Förvaring/distribution ren tvätt

För förvaring av ren tvätt på vårdinrättning

Lyftvagn för säckar

402.47
Mobil vagn för max 70 kg
med styrhandtag
1