With a heart for healthcare

Bord och vagnar
Vi på Sjöbloms har en mycket bred variation av bord och vagnar. Med tanke på att kärt barn har väldigt många namn, väljer vi att kalla dem som saknar handtag för BORD, medan VAGNAR i alla storlekar och versioner har ett handtag.