Skötselanvisning

RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELANVISNING GENERELLT


Rengöring
Vid normal rengöring bör ljummet vatten och mild tvållösning eller motsvarande användas.

Tvättunnel, autoklav
Endast där så uttryckligen anges kan våra produkter köras i tvättunnel eller autoklav.

Ytdesinfektion
Om produkten behöver desinfekteras, kan vanliga alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel användas. Konstlädret tål de vanligaste av Regioner och landsting upphandlade alkoholbaserade ytdesinfektionsmedlen. Se specifikation för de två konstläder vi använder:

Peri
Illusion

Klor
Klorbaserade rengöringsmedel rekommenderas inte. Klor påverkar såväl produkter som miljö negativt, även om såväl spädningens koncentrat som hur man efterbehandlar produkten inverkar. Rekommendationen är därför endast generell. Om klorbaserat medel trots allt används rekommenderas att produkten eftertorkas med lätt vattenfuktad trasa. Överdrag i PU är inte kompatibelt med klor. PVC klarar det acceptabelt.

Användarinstruktion
Under respektive produkt på hemsidan finns en flik med bilagor, där bland annat broschyr och användarinstruktion återfinns. I användarinstruktionen finns specifik skötselanvisning för respektive produkt.