Låg säng 5384

Närheten till golvet gör att de boende känner sig tryggare och vid en eventuell utrullning minskar risken för att svåra skador uppstår.

Art.nr: VLK5384BEU

Sjöbloms representerar nu den välrenommerade tyska sängtillverkaren Völker i Sverige. Völker erbjuder en helhetslösning för allt som behövs för att skapa ett hemmaliknande rum på vård- och omsorgsboendet: Vårdsängar, inredningslösningar och digitala assistanssystem.

Tidig höst 2022 anländer demosäng av modell 5384 och 3080. Först till kvarn gäller för kostnadsfri test.


Säker omvårdnad på alla höjder


Fördelarna med modell 5384 i korthet:


* Lågsängfunktion.
* Steglöst justerbar höjd mellan 24 och 88 cm (beroende på det installerade bärhjulet)
* Medicinska funktioner, t.ex. tvåsidiga HLR-handtag.
* Automatisk utstigningshjälp-position och individuell höjd kan sparas.
* Säker arbetsbelastning på 230 kg.
* Medföljande sänggrindar minskar klämrisken.
* Ergonomisk liggkomfort.
* Ergonomisk, säker och kontaktnära vård tack vare sänggrindarnas integrerade sektioner.
* Öppen utstigningsfunktion i mittendelen underlättar egenmobiliseringen.
* Tack vare den dynamiskt, öppna överkroppssektionen uppnås tryckavlastning vid sittande position.
* Smal totalbredd på endast 98 cm för en 90 cm sängbotten.
* Tillval med sängförlängning på 28,5 cm.

Säkerhet för trivsel - Minskad fallrisk tack var lågsängfunktion.


Fysiska begränsningar innebär olika utmaningar i vardagen för personer med ett vårdbehov. När vi blir äldre förändas muskelstyrka, balans och rörlighet vilket kan leda till att man känner sig osäker och dessutom ökar risken att ramla. Beslutet att flytta till en vårdinrättning, som kan erbjuda
avlastning och en större trygghet, kan då tas av den boende själv eller dess anhöriga. Men att lämna sitt eget hem innebär också många förändringar. Ett rum på ett vård- och omsorgsboende ska inte bara erbjuda boende en säkrare miljö, utan också vara en plats där de kan känna sig hemma.

Lågsängen 5384 förenar säkerhet och bekvämligt med en ombonad design. För att minska fallrisken kan 5384 justeras till en höjd som ligger nära golvet. Fördelen: den påtagliga närheten till golvet får den boende att känna sig tryggare. Om en oavsiktlig utrullning eller ett oavsiktligt fall skulle inträffa minskar den lägre fallhöjden omfattningen av potentiella fallskador. Den steglöst justerbara modellen 5384 erbjuder säker vård på alla höjder – oavsett om det är i lågt läge, en individuell utstigningsposition eller ergonomisk arbetshöjd.

Närheten till golvet gör att de boende känner sig tryggare och vid en eventuell utrullning minskar risken för att svåra skador uppstår.Aktiverande stöd - Främja egenmobilisering för ökad självständighet.


Att bibehålla självständighet och samtidigt minimera risken för fallolyckor är en central utmaning i vardagen i vården. De boende upplever dagligen hur fysiska begränsningar försvårar deras dagliga liv – till och med små rörelser kan kräva en kraftansträngning. Därför har Völker vårdsängar utformats för att ge ett behovsbaserat stöd som främjar egenmobiliseringen.

Lågsängen 5384 erbjuder den boende en unik kombination av funktioner så som utstigning i mittendelen, flexibla sänggrinddelar och en steglös höjdjustering. Hjälpmedlet som används vid utstigningen erbjuder dessutom ytterligare stöd: höjden på 5384 kan ställas in med en enda knapptryckning vilket gör det enklare för den boende att på ett bekvämt sätt ta sig ur sängen.

Våra lösningar för egenmobilisering kan – beroende på de fysiska resurserna – individanpassas. På så sätt känner de boende sig tryggare under egenmobiliseringen och de blir mer aktiva i vardagen samt höjer sin livskvalitet.

Völkers sidogrindar - Tillförlitligt skydd för största möjliga frihet
De boende har – beroende på olika fysiska och kognitiva begränsningar – individuella skyddsbehov. Därför kan olika situationer på olika sätt äventyra den boendes egna säkerhet. Völkers system för sänggrindar erbjuder en flexibel form av skyddsfunktioner.

Utformningen av sänggrindarnas sektioner liksom den öppna utstigningsfunktionen i mittendelen skyddar den boende som också får största möjliga frihet, samtidigt som vårdpersonalen avlastas. Det patenterade systemet med sänggrindar består av delade element på båda sidorvilka oberoende av varandra kan sättas upp i flera olika nivåer. Sänggrindarna medförs när huvud- och fotdelarna justeras. När de boende intar olika kroppspositioner skyddas de från att oavsiktligt rulla ut. Även risken för klämskador förebyggs.

Stöd i alla positioner - Rörelsefrihet och tryckavlastning tack vare ergonomisk sängbotten


De boende tillbringar mycket tid i sängen – antingen för att sova, vila eller på grund av fysiska begränsningar. Som en följd av detta ökar risken för trycksår. Något som kan motverkas med rörelsefrihet samt genom att regelbundet växla kroppsposition i sängen. Völker vårdsängar är därför utrustade med ett ergonomiskt sängbottensystem. Det består av perfekt samordnade komponenter: den justerbara, fyrdelade ramen, sängbotten och en Völker-madrass av högsta kvalitet.Vilsam liggkomfort tack vare mikro-stimulering - Premium-komfort är standard hos oss.


Pauser och en vilsam sömn är, inte minst på äldre dagar, viktiga för hälsan och livskvaliteten. Vårdsängarna från Völker är därför som standard utrustade med en mikrostimulerande sängbotten – för en märkbart bättre liggkomfort. Mikro-stimuleringssystemet, förkortat MiS®, är en patenterad teknik som bygger på neurovetenskapliga principer. MiS® fångar upp till och med de minsta rörelser som den boende gör. Dessa rörelser återförs till kroppen i form av en taktil stimulans vilken transporteras från sängbotten till madrassen. Erfarenheterna från de senaste åren har visat att återkoppling kan leda till förbättrad kroppsmedvetenhet. Vid kontakt med madrassen uppstår även möjligheten att minska risken för trycksår.Taktil stimuli överförs även vid minimala, knappt märkbara kroppsrörelser. Detta skapar en konstant återkoppling och mikro-stimulering. Tack vare att vår MiS®-sängbotten har en öppen struktur skapas en optimal luftcirkulationen under madrassen och den torkar dessutom snabbt efter rengöring.

Sensify, assistanssystem för avlastning av vardagen i vården – kombineras fritt och utökas när som helst.


En vanlig orsak till fallskador hos de boende är att de i ett obevakat ögonblick, särskilt nattetid, lämnar sängen. Vårt valfria Völker Sensify Assistanssystem höjer säkerheten för de boende och vårdpersonalen. Förhindrar upp till 80 % av fallen och minska onödiga kontrollrundor. Sensortekniken kan integreras utan verktyg, el eller kablar. En ytterligare fördel: Radiomottagaren rapporterar direkt till anropssystemet. Se youtubefilm här.
Ergonomisk vård och större närhet till den boende


Vårdpersonalen ägnar hela sin arbetsdag åt att hjälpa andra. De boende och deras behov står i centrum för den dagliga vården. Många omvårdnadssituationer innebär fysisk ansträngning och belastning. Böjda kroppsställningar och tuffa ryggpositioner kan leda till ryggsmärtor och andra besvär.

Völker vårdsängar erbjuder avlastning för de situationer som hör till de dagliga utmaningarna i vården. En stor fördel: den ergonomiska arbetshöjden kan justeras steglöst. Eftersom underredet har en öppen design är kontaktnära vård av den boende möjlig. Detta gör det möjligt för vårdpersonalen att inta skonsamma arbetsställningar som är anpassade till deras personliga behov.

Testad på sjukhus, utformad för vården


Völker 5384 erbjuder ytterligare medicinska funktioner som chockläge och anti-chockläge-positionering. Båda låsfunktionerna är tillgängliga för vårdpersonalen via handkontrollen. CPR-spakarna, som är fritt åtkomliga i alla sänghöjder och positioner för sänggrinden, gör att man kan agera snabbt i händelse av en nödsituation.Tillbehör - en liten hjälp för vardagen
Tillbehör kan vara praktiska hjälpmedel i den dagliga vården och kan ge den boende en högre livskvalitet. Belysningen Maya ger till exempel inte bara ett behagligt läsljus, utan hjälper även den boende att orientera sig i mörkret. Med hjälp av hållare för surfplattor och smartphones kan de boende ringa telefonsamtal samt använda internet direkt från sin säng, för att hålla kontakten med vänner och familj. Upptäck hela vårt utbud av tillbehör och välj utifrån dina behov. Alla tillbehör kan monteras i efterhand.

Ombonad design och genomtänkta funktioner


Hur kan ett rum på vård- och omsorgsboendet förvandlas till ett hem? När man utformar en plats där den boende ska må bra är det viktigt att tänka på hela utrymmet, snarare än på enskilda delar. Völker erbjuder enhetliga rumslösningar samlade på ett och samma ställe. Våra vårdsängar, sängskåp, funktionsmöbler och tillbehör är koordinerade med varandra – och de enskilda delarna samspelar med varandra för att skapa en harmonisk atmosfär. Olika mönster och färgkoncept gör det möjligt att skapa inredningslösningar anpassade till era önskemål.

Vid offertförfrågan kan man välja önskad design på kortsidor nedan. Det går naturligtvis lika bra att ringa oss för att få en offert, tel 0660-10580.


Alla material som används uppfyller de högsta standarderna. Våra klädselöverdrag är flamskyddade, hygieniskt optimerade och lätta att rengöra vid behov.Offert
Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.
Önskad design på kortsidorna:
Önskat material och/eller färg:
  Lägg i offertkorg  


 Sök reservdelar till denna produkt 

 Tillbaka