Assistansbord elektriskt 60x40 cm

020-5040
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Assistansbord elektriskt 70x50 cm

020-5050
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Uppdukningsbord elektriskt 70x50 cm

020-7050
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Uppdukningsbord elektriskt 95x55 cm

020-7060
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Uppdukningsbord elektriskt 107x57 cm

020-7070
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Uppdukningsbord elektriskt 150x60 cm

020-7150
Rostfritt elektriskt bord.

Höjdintervall 80-120 cm.

Trådsarg till uppdukningsbord 95x55 cm

34550
Till rostfritt elektriskt bord

Sarg plåt till uppdukningsbord 95x55 cm

34551
Till rostfritt elektriskt bord

Sarg plåt till uppdukningsbord 70x50 cm

34552
Till rostfritt elektriskt bord
1