IDOO.fit och IDOO.pendant

LED-armatur för arbets- och rumsbelysning
Infällbar för innertak.
Avbländning med mikroprisma och speciell optik.

LAVIGO

Optimalt förhållande mellan direkt och indirekt ljus för jämn belysning av stora arbetsytor.

Finns som VTL-variant, med biodynamiskt ljus som imiterar det normala dagsljusets cykel, för välbefinnande på arbetsplatsen

Pendelarmatur VIVAA C-400

15 529 000
Graciös och vacker LED-armatur.

Indirekt och direkt ljus.

Pendelarmatur VIVAA RING C-600

15 793 000
Graciös och vacker LED-armatur.

Indirekt och direkt ljus.

Orienteringsbelysning RIGU

15596000
Orienteringsarmatur för belysning av golvet som ska bidra till att förebygga fall.
1