Plattformsvåg

Plattforms- och rullstolsvåg

MWA
Plattformsvåg med två integrerade ramper, en på varje sida.
Särskilt lämpad för viktkontroll av person i rullstol tack vare rampens låga profil.

Plattforms- och rullstolsvåg

MWS 300K-100M
Rullstolsvåg MWS med två integrerade ramper, en på varje sida.
Särskilt lämpad för viktkontroll av person i rullstol tack vare rampens låga profil.
1